شورای گسترش آموزش عالی در  تاریخ 04/11/89 طی مجوز شماره 81964/22 موافقت اصولی خود را با تأسیس مؤسسه آموزش عالی دانا در شهر یاسوج اعلام نموده و در تاریخ 18/07/90 طی مجوز شماره 131335/22 موافقت قطعی خود را با راه اندازی رسمی مؤسسه به نمایندگی آقای دکتر بهادر کرمی در زمینه علوم پایه در سه رشته 1- کاردانی آمار 2- کاردانی شیمی علوم آزمایشگاهی 3- کارشناسی ناپیوسته آمار بعمل آورد. فعالیت رسمی آموزشی مؤسسه در تاریخ 01/07/1390 در رشته کاردانی شیمی گرایش علوم آزمایشگاهی شروع  و هم اکنون براساس مجوز دفتر گسترش آموزش عالی در رشته های زیر به فعالیت خود ادامه می دهد:

 مقطع کاردانی ناپیوسته

 1. شیمی آزمایشگاهی
 2. کاردان فنی عمران
 3. کاردانی امور بانکی
 4. کاردانی امور مالی و مالیاتی

 مقطع کاردانی پیوسته

 1. حسابداری-حسابداری بازرگانی
 2. نقشه کشی معماری-معماری
 3. عمران
 4. نقشه برداری

مقطع کارشناسی ناپیوسته

 1. مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
 2. حسابداری ( علمی ـ کاربردی حسابداری) 
 3. معماری ( علمی – کاربردی معماری) 
 4. مهندسی اجرایی عمران

مقطع کارشناسی پیوسته 

 1. مدیریت بازرگانی
 2. حسابداری
 3. مدیریت بیمه

مقطع کارشناسی ارشد

1.حسابداری

2. مهندسی معماری

3. حقوق جزا و جرم شناسی

4. مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

5. مدیریت آموزشی