خانم الهه فهیمی

تحصیلات: کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام