16 آذر ماه گرامیداشت روز دانشجو گرامی باد

دانشجویان بیدار و آگاه ایران اسلامی پیوسته در سنگر تولید علم و دانش موجب افتخار و عزت ‌ایران اسلامی‌ شده‌اند و این دانشجویان هستند که با تولید علم و دانش موجبات قطع‌ وابستگی کشور را فراهم کرده‌اند.

 امور فرهنگی موسسه آموزش عالی دانا