فرخوان اردوی انتخابی تیم ملی دانشجویان در رشته تیراندازی

از دانشجویان متولد 74/10/11 به بعد، که دارای مهارت در رشته های تیراندازی با تپانچه و تفنگ هستند جهت معرفی به فدراسیون ملی ورزشهای دانشجویی برای انتخابی تیم ملی دعوت بعمل می آید. جهت ثبت نام حداکثر تا 11 دیماه جاری به آموزش مراجعه فرمایید.