با توجه به شروع کلاسها از 23 بهمن ماه…

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که طبق برنامه درسی پایان هفته کلاس دارند به اطلاع می رساند که کلاسها بصورت رسمی و با جدیت تمام توسط اساتید آغاز خواهد شد بنابراین حضور شما در تمامی جلسات درسی از همین هفته الزامی می باشد. یادآوری می شود غیبت ها در سامانه ثبت و ضبط می شوند.