تبریک روز پاسدار

پاسدار، اصیل‌ترین درخت انقلاب است که ریشه در فلسفه قیام حسین (ع) دارد. میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارکباد