روز جانباز مبارکباد

چهارم شعبان، روز شکفتن گل معطر ابوالفضل (ع) بر شاخسار اهل‏ بیت (ع) و روز جانباز مبارک باد