مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود ( ورودی بهمن ماه 92)

داوطلبین فنی و حرفه ای

 1. گواهی نامه پایان تحصیلات دوره متوسطه یا گواهی موقت
 2. اصل ریز نمرات
 3. گواهی گذراندن دوره کارآموزی
 4. اصل شناسنامه و کارت ملی داشتن واصل پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
 5. تاییدیه تحصیلی با مراجعه به اداره پست و ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی و کد پستی دانشگاه(7591837641)
 6. 8 قطعه عکس 3*4 تمام رخ که در سال جاری گرفته شده اند
 7. واریز مبلغ علی احساب شهریه با مراجعه به امور مالی
 8. پنج سری کپی از ردیف اول و چهار سری از بقیه ردیف ها الزامی است.ضمنا کپی درانتشارات دانشگاه موجود است.

داوطلبین نظری (فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی)

 1. گواهی نامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی ومتوسطه یا گواهی موقت
 2. اصل ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی ومتوسطه
 3. اصل شناسنامه و کارت ملی داشتن واصل پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
 4. تاییدیه تحصیلی با مراجعه به اداره پست و ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی و کد پستی دانشگاه(7591837641)
 5. 8 قطعه عکس 3*4 تمام رخ که در سال جاری گرفته شده اند
 6. واریز مبلغ علی احساب شهریه با مراجعه به امور مالی
 7. پنج سری کپی از ردیف اول و چهار سری از بقیه ردیف ها الزامی است.ضمنا کپی درانتشارات دانشگاه موجود است.

داوطلبین کاردانی به کارشناسی  (فارغ التحصیلان مقطع کاردانی)

 1. گواهی نامه پایان تحصیلات دوره کاردانی یا نمونه فرم جایگزین اصل مدرک برای کسانی که هنوز مدرک خود را تحویل نگرفته اند (دریافت نمونه فرم)
 2. اصل ریز نمرات دوره کاردانی
 3. اصل شناسنامه و کارت ملی داشتن واصل پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
 4. 8 قطعه عکس 3*4 تمام رخ که در سال جاری گرفته شده اند
 5. واریز مبلغ علی احساب شهریه با مراجعه به امور مالی
 6. پنج سری کپی از ردیف اول و چهار سری از بقیه ردیف ها الزامی است.ضمنا کپی درانتشارات دانشگاه موجود است.