وزیر علوم : توازن در توسعه آموزش عالی و کیفیت آفرینی برنامه اصلی ما است

وی همچنین به حضور استادان پیشکسوت در این مؤسسات اشاره کرد و افزود: اگر در هیئت های مؤسس هریک از این 350 مؤسسه 100 نفر- سال تجربه وجود داشته باشد، در یک سال 35000 نفر- سال سرمایه  تجربی در این مؤسسات وجود داردکه ما باید از آن استقبال کنیم.
وزیر علوم تأکید کرد که رویکرد عدم حمایت از این مؤسسات را به رسمیت نمی شناسد و چنانچه در بدنه کارشناسی، بقایای این تفکر وجود داشته باشد، در رفع آن خواهد کوشید.
وی کاهش تصدی گری دولت را از مصادیق حمایت از این مؤسسات دانست و افزود: ما باید به توانمند سازی بدنه های غیر دولتی بپردازیم و با نظارت کارشناسانه به برون دادها توجه کنیم نه به فرآیندها.
وزیر علوم با ذکر این نکته که پاسخگویی دانشگاه با دادن اختیارات به آن امکان پذیر می شود، از مؤسسات غیر انتفاعی خواست که برای حل مشکلات خود راه حل ارائه کنند.
دکتر فرجی دانا در ادامه به نقش اتحادیه  دانشگاهها و مؤسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی اشاره و تأکید کرد: از نظر ما اتحادیه یک فرصت، پشتوانه و ظرفیت ملی محسوب می شود و ما بنا داریم از این ظرفیت استفاده کنیم. اصلاح قوانین و آیین نامه ها هم باید مبتنی بر راه حل های ارائه شده و نقشه راه ترسیم شده توسط اتحادیه باشد.
وی در ادامه گفت:  با شما پیمان می بندم که هرجا به واسطه تصمیمات ما مورد سختی قرار گرفتید، من اولین کسی باشم که از نقد شما استقبال کنم.
وزیر علوم با یادآوری این نکته که از دیدگاه حضرت امام(ره) نقد از نعمت های الهی است گفت: مجموعه آموزش عالی، مجموعه بحث و اقناع است. اگر به استاد که شاخص آموزش عالی است اجازه انتقاد ندهید، علم را کشته اید.
دکتر فرجی دانا با تأکید بر این نکته که توسعه نهاد علم در طول تاریخ توسط کسانی صورت گرفته که امکان اظهار نظر داشته اند گفت: آزاد اندیشی اساس توسعه ملی است و ما هستیم که در افق های اجرایی محدودمان نقدها را بر نمی تابیم.
 
وزیر علوم در پایان به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات غیر دولتی – غیر انتفاعی  توصیه کرد که نقد ها را بشنوند و نقدها را عزیز بشمارند.