دانشجویان برتر نیمسال اول 93-92

                                      

رشته حسابداری

ورودی 91

ورودی 92

 1. فرزانه لاهوتی
 2. سعید بارانی
 3. جواد فرخی سیسخت
 1. سحر جهانبخش
 2. فاطمه علی پور تل زالی
 3. معصومه رمضانی
 

رشته شیمی

ورودی 91

ورودی 92

 1. علیرضا نظری
 2. نازیلا کهواده
 3. هاجر خسروی
 1. سارا عباسی
 2. سعیده قاسمی پور سی سخت
 3. سهیلا نادری لردجانی
 

رشته کامپیوتر (کاردانی)

ورودی 91

ورودی 92

 1. فاطمه داوودی پوری
 2. سکینه مظاهری
 3. طوبی عادلخانی پور
 1. شریفه برهانی
 2. اکرم پرندوار
 3. زینب بهمنی زاده
 

رشته معماری

ورودی 91

ورودی 92

 

 1. حامد مجیدی یاسوج
 2. مریم واثق زاده
 3. آزیتا انصاری
 1. جهان زیر سرمدی پور
 2. ثریا کرم پور بهبهان
 3. ایمان نیکنام
 

رشته ساختمان

ورودی 91

ورودی 92

 1. فرشید عسکری
 2. ابوطالب اصغری نیک
 3. کاظم جوهری
 1. شهرام سیف اله پور
 2. محمد باقر نیکخواه
 3. جواد آشناور
 

رشته مهندسی کامپیوتر

                                ورودی92

 1. عظیمه پشت یار
 2. الهام پیروز
 3. خاطره کرمی
 

رشته مهندسی نقشه برداری

ورودی 91

ورودی 92

 1. محسن محمدی مصیری
 2. باقر نیکبخت
 3. مهران شفیعی
 1. عبدالرحمن حسین پور
 2. جعفر صالحی
 3. ایمان جلیلوند