دانشجویان برتر نیمسال اول 92-91

 • حسابداری بازرگانی (کاردانی)
 1. فرزانه لاهوتی
 2. مژگان برهمن
 3. کبری آذر شب
 • ساختمان – کارهای عمومی ساختمان (کاردانی)
 1. فرشید عسکری
 2. کمال الدین پور حاتمی
 3. باقر دشت
 • شیمی آزمایشگاهی (کاردانی) ورودی 90
 1. اشرف السادات فاطمی حسن آبادی
 2. اورانوس کریمی
 3. فاطمه قادری قهفرخی
 • شیمی آزمایشگاهی (کاردانی) ورودی 91
 1. علیرضا نظری
 2. نازیلا کهواده
 3. نرگس محسنی
 • کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر (کاردانی)
 1. سکینه مظاهری اردکانی
 2. فاطمه توحیدی
 3. زهرا دری
 • نقشه کشی معماری – معماری (کاردانی)
 1. پروین دانایی نسب
 2. مریم واثق زاده
 3. راضیه مرادی حسین آباد
 • مهندسی تکنولوژی نقشه برداری (کارشناسی)
 1. محسن محمدی مصیری
 2. باقر نیکبخت
 3. مصطفی صیادیان سی سخت