دانشجویان برتر نیمسال دوم 92-91

 • حسابداری بازرگانی (کاردانی)
 1. معصومه خانباری
 2. فرزانه لاهوتی
 3. صابر سینایی تل زالی
 • ساختمان – کارهای عمومی ساختمان (کاردانی)
 1. فرشید عسکری
 2. پیروز شهریاری
 3. کمال الدین پور حاتمی
 • شیمی آزمایشگاهی (کاردانی) ورودی 90
 1. مهدی جلیلی پیران
 2. مریم تقی زاده
 3. اشرف السادات فاطمی حسن آبادی
 • شیمی آزمایشگاهی (کاردانی) ورودی 91
 1. علیرضا نظری
 2. مهین ریحان نژاد
 3. هاجر خسروی
 • کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر (کاردانی)
 1. سیده سعیده بیعت اصل
 2. سکینه مظاهری اردکانی
 3. فاطمه توحیدی
 • نقشه کشی معماری – معماری (کاردانی)
 1. مریم واثق زاده
 2. فرزانه پیروزی
 3. راحله میرگوشه
 • مهندسی تکنولوژی نقشه برداری (کارشناسی)
 1. محسن محمدی مصیری
 2. باقر نیکبخت
 3. جمشید جعفری