برگزاری کلاسهای آزمایشگاه

روز چهار شنبه 93/04/11 ساعت 10-08

گروه اول:

صفورا ایموری  ، زهرا حسن لاری،  آسیه حمیددنسب،  فاطمه رزمخواهی ، فرشته روائی،  الهام سیاوشانی پور،  مسلم عسکری نیا ، بنفشه فرشته خو،  لیلا قاسمی،  الهام قبادیان فیروزآباد ، زهرا محمدی،  پژمان منصوری،  حمیدرضا موسوی ،علیرضا نظری پور

روز چهارشنبه 93/04/11 ساعت 12 -10

گروه دوم :

نسرین ایلان کشکولی، سعید برسیان، افسانه بناریان، جاوید خسرومنش، علی دیده بان، زهره رحمتی نیا، مهدی سیاوش اصل، سحر عباسیان ده محسن، مینا عبدالی، زهرا فرجی بهرغانی، الهام قادری، حسینعلی منصوری بابا منصوری، احمد مؤمن زاده

روز چهار شنبه 11/04/93 ساعت 16-14

گروه سوم :

ناهید آویزش، فرشاد افضل نیا، زهرا پرند، لیلا پرهیزگار، زهرا جوان بخت، هاجر خسروی، الهام رحیمی اصل، حامد رنگیدن، محمد کاکائی، زهرا کاظمی جو، مژگان کریمی، نازیلا کهواده، سعید نیک صفت، زینب یزدانی

روز چهار شنبه 11/04/93 ساعت 18-16

گروه چهارم :

کمال آتش پرور، مهسا ازم، مسلم بهادران، سمانه پاک سرشت، فاطمه جمشیدی زردک، فریده حسین زاده سرتنگ، مهین ریحان نژاد، عباس شفیعی اردکانی، هانیه قجر، فرشاد کرمی قراچه، شیوا کیا، مائده مهدوی قصرالدشتی، شبنم نامجو، فاطمه یزدان جو