برگزاری دوره نقشه برداری پیشرفته همراه با عملیات صحرایی

مزایای دوره:

ـ احراز توانایی در تهیه نقشه ­های اجرایی و انجام کلیه پروژه ­های اجرایی (راه ­سازی ـ خط لوله گاز ـ آب ـ برق ـ ساختمان و ….)

ـ در پایان دوره گواهی ایزو معتبر صادر خواهد شد.

 ملاحظات:

ـ طول دوره 60 ساعت عملی و تئوری خواهد بود.

ـ تدریس توسط اساتید مجرب نقشه­ برداری آقایان مهندس علی حدادی ­پور ـ مهندس فیروزاله محمدی­ مصیری

ـ طی دوره به عنوان کارورزی برای دانشجویان لحاظ خواهد شد.

ـ شرکت در دوره اجباری بوده و دانشجویانی که غیبت داشته باشند فارغ­ التحصیل نخواهند شد.