رفع مشکل پرداخت اینترنتی

قابل توجه دانشجویان عزیز

نظر به رفع ایراد پرداخت اینترنتی، منبعد از طریق سایت dana.ac.ir قسمت سامانه جامع آموزشی، بعد از ورود به سامانه از منوی امور شهریه- پرداخت الکترونیکی شهریه- درگاه شهریه بانک ملت یا درگاه شهریه بانک ملی، با هرکارت بانکی که دارید اقدام به پرداخت شهریه نمایید. لازم به ذکر است جهت پرداخت مبالغ بیش از یک میلیون ریال داشتن رمز پویا الزامی است.

امور مالی موسسه