اطلاعیه کمیته انضباطی موسسه

رکن اصلی هر واحد آموزشی، امتحانات پایانی آن محسوب می­گردد و با توجه به اهمیت دو چندان آن برای مؤسسه آموزش عالی دانا، کمیته انضباطی لازم می­داند تا قبل از شروع برگزاری امتحانات پایان ترم، نکات مهم را به دانشجویان گرامی یادآوری کند، دانشجویان عزیز ملزم به رعایت مقررات و موارد ذیل بوده و در صورت تخطی از آن بر اساس گزارش مراقبین حوزه امتحانی، برابر مقررات با خاطی برخورد خواهد گردید.

۱- به همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه امتحانات تخلف محسوب خواهد شد و دانشجوی خاطی با حکم ثبت نمره 0.25 در امتحان مذکور روبرو خواهد شد. استفاده از تلفن همراه، تبلت و یا ساعت هوشمند به عنوان ماشین حساب ممنوع بوده و دانشجویانیکه در امتحانی نیاز به استفاده از ماشین حساب دارند ، مجاز به استفاده از تلفن­های هوشمند و تبلت و ساعت هوشمند نیستند و هر دانشجو باید از قبل نسبت به تهیه ماشین حساب مختص به خود اقدام نماید (جابجایی ماشین حساب ممنوع می باشد.)

۲- هر گونه استفاده از نوشتار غیرمجاز، به هر شکل(یادداشت، کف نویسی، نوشتن روی لباس، دسته صندلی و…) حتی در صورت عدم استفاده در پاسخنامه، در صورت رؤیت توسط مراقبین صورتجلسه شده و دانشجوی خاطی با حکم ثبت نمره 0.25 در امتحان مذکور روبرو خواهد شد. بنابراین دقت داشته باشید تا در زمان امتحان هیچ گونه جزوه، یادداشتی و … درکنار خود نداشته باشید.

۳- هر­گونه صحبت شفاهی بین دانشجویان در زمان برگزاری امتحان تخلف محسوب خواهد شد و بر اساس گزارش مراقبین محترم، حکم صادر خواهد شد.

۴- هر­گونه بر هم زدن نظم جلسات امتحان نظیر بلند صحبت کردن، مشاجره با مراقبین و یا دیگر دانشجویان و … تخلف محسوب خواهد شد و بر اساس گزارش مراقبین محترم، حکم صادر خواهد شد.

۵- جا ب­جایی برگه امتحانی تخلف محسوب خواهد شد و نمره 0.25در آن درس برای هر دو دانشجوی خاطی و توبیخ درج در پرونده به همراه خواهد داشت.

۶- در صورتی فردی به جای دانشجو در جلسه امتحان حاضر شود، تعلیق از یک تا دو ترم با احتساب سنوات و احتساب نمره 0.25برای آن درس به همراه خواهد داشت.

کمیته انضباطی موسسه آموزش عالی دانا یاسوج