تذکرات ضروری قبل از شروع امتحانات

تذکرات ضروری قبل از شروع امتحانات

زمان امتحان را مد نظر داشته باشید. حداقل ۳۰ دقیقه قبل از شروع آزمون در محل امتحان حاضر باشید.

     همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی در تمامی جلسات الزامی است و از ورود دانشجویان بدون کارت جلوگیری خواهد شد.

     همراه داشتن وسایل اضافی مانند هر گونه وسیله هوشمند و ارتباطی (تلفن همراه و ساعت هوشمند و …) و جزوات اضافی ممنوع می باشد.

     خروج دانشجو از جلسه امتحان تا 20 دقیقه پس از شروع امتحان ممنوع می باشد.

هر دانشجو موظف به همراه داشتن ماشین حساب شخصی و لوازم التحریر می باشد.

      هر دانشجو موظف است بر اساس مندرجات کارت و شماره صندلی مربوطه روی صندلی مختص به خود نشسته در غیر اینصورت غایب محسوب میگردد.

      امضای صورتجلسه توسط دانشجو در جلسه الزامی است. زیرا در غیر اینصورت در لیست نمره غیبت ثبت خواهد شد.

    مدت زمان مجاز تاخیر( با عذر موجه) دانشجو جهت ورود به جلسه حداکثر 20 دقیقه می باشد ( در صورت ترک جلسه توسط  دیگر دانشجویان از ورود جلوگیری میشود.)   پس از تحویل برگه امتحانی اولین دانشجو ورود دیگر دانشجویان به جلسه امتحان ممنوع است و پس از پایان امتحان دانشجو موظف است از موسسه خارج شود.

    همچنین  به اطلاع می‌رساند با توجه به برگزاری امتحانات پایان ترم، اداره فارغ التحصیلان در بازه زمانی 21 دیماه لغایت9 بهمن ۱۴۰۱ از پاسخگویی به مراجعین محترم معذور می باشد.

      رعایت شئونات اسلامی در زمان امتحانات الزامی می باشد.      با مراقبین و مسئولان برگزاری امتحانات به طور کامل همکاری نمائید.