کارت ورود به جلسه

دانشجویان عزیز توجه داشته باشید که جهت ورود به جلسه امتحانی حتما باید کارت ورود به جلسه را از سایت پرینت گرفته و به همراه کارت ملی در هر جلسه امتحانی به مسئول تطبیق عکس ارائه دهید جهت گرفتن کارت ورود به جلسه باید ابتدا ارزشیابی اساتید را بطور کامل انجام داده و سپس نسبت به پرینت کارت اقدام فرمایید.