امتحانات چهارشنبه 21 دیماه

به اطلاع دانشجویان عزیزی که روز چهارشنبه 21 دیماه امتحان دارند می رساند که با توجه به شرایط جوی حاکم بر شهر یاسوج بخصوص برودت هوا، صرفاً امتحانات چهارشنبه 21 دیماه کنسل و به تاریخ دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول شدند.