تاریخ برگزاری امتحانات ترم اول 4011

قابل توجه دانشجویان عزیز: به اطلاع می رساند که امتحانات پایان ترم طبق تاریخ قید شده در کارت ورود به جلسه برگزار خواهند شد(بجز چهارشنبه 21 دیماه که در خبرهای قبلی اطلاع رسانی شد.) و تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی سایت موسسه خواهد بود .بنابراین در صورت تغییر احتمالی از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.