شماره تماس واحد های اداری موسسه

معاون اداری و مالی :

آقای حاج توحیدی

شماره تماس: 09177414123

معاون آموزش:

آقای صفایی نژاد

شماره تماس: 09171483647

معاون دانشجویی:

آقای سعادتیان

شماره تماس: 09173429108

کارشناس فارغ التحصیلان

آقای سید حمید مهدوی

شماره تماس: 09177412004

کارشناس مالی و صندوق رفاه:

آقای سید اسلام هادیان

شماره تماس: 09177419710

مدیر آموزش:

سرکار خانم کرمی زاده

شماره تماس: 09034966273

خدمات :

آقای احدی خواه

شماره تماس: 09173435823