قابل توجه دانشجویان درس طراحی فنی ساختمان

5.پلان فنداسیون

6.بزرگنمایی و برش سرتاسری همراه با جزئیات کامل از پله

7.بزرگنمایی سرویس بهداشتی همراه با برش

8.(وال سکشن)برش سرتاسری از دیوار

9.جزئیات مورد نیاز در اتصالات ساختمانی (تیر به ستون، فنداسیون به پی و …)

10.برش های مختلف از سقف، هر نوع سقف حداقل یک عدد

11.جزئیات سازه ای سقف های خاص (خرپا، پوسته بتنی و …)و عناصر سازه ای خاص در صورت موجود بودن درکار

12 تیپ بندی درب و پنجره

13.بزرگ نمایی های مختلف و به تعداد لازم از کار

14.جزئیات کف سازی

ارائه جزئیات اجرائی بیشتر می تواند در ارائه کار مفید باشد.

پروژه بر روی کاغذ A2 و به صورت سیاه و سفید پرینت گرفته شود، ارائه دستی آزاد است. فایل پروژه بر روی سی
دی همراه با کار تحویل داده شود.