درگذشت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی دانا یاسوج

با نهایت تاسف و تأثر درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عیسی افشار

عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی دانا یاسوج را به خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک وتعالی برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.