مدارک لازم جهت ثبت نام

 1. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت
 2. اصل و کپی کارنامه و ریز نمرات و یا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم
 3. تائیدیه تحصیلی (کد پستی: 7591837641)
 4. هشت قطعه عکس 3*4
 5. پرداخت شهریه علی الحساب به شماره حساب 3000149356 نزد بانک تجارت
 6. سفته به مبلغ 5000000 ریال

از کلیه مدارک فوق 2 سری کپی به همراه داشته باشید

تلفن 3345325-0741 و 09173429108

شهریه علی الحساب ترم اول:

 1. شیمی 5000000 ریال
 2. کامپیوتر 4000000 ریال
 3. معماری 4000000 ریال
 4. ساختمان 4000000 ریال
 5. حسابداری 3000000 ریال
 6. نقشه برداری 5000000 ریال