پرداخت الکترونیکی شهریه از طریق بانک تجارت

راهنمای پرداخت الکترونیکی:

بعد از ورود به سامانه آموزشی مراحل زیر را طی کنید:

امور شهریه ==> پرداخت شهریه ==> امور شهریه – پرداخت الکترونیکی بانک تجارت ==>

پرداخت بابت ==> شهریه

کلید پرداخت را کلیک کنید… همکنون به صفحه پرداخت بانک تجارت هدایت می شوید

در این صفحه اطلاعات مربوط به کارت بانکی خود را وارد نموده و سپس تیک (تمامی شرایط و ضوابط را مطالعه کرده و آن را قبول دارم) را فعال کرده و کلید پرداخت را فشار دهید. سپس درصفحه بعدی کد امنیتی را وارد نموده و تائید بزنید.

در این مرحله منتظر بمانید تا از صفحه بانک به سایت موسسه انتقال یابید.

شماره حساب ها:

  1. شماره حساب بانک تجارت 3000149356
  2. شماره حساب بانک ملت 4044764890