دانشجویان ممتاز علمی

کامپیوتر:

1. سکینه مظاهری

2. فاطمه توحیدی

3. زهرا دری

 

ساختمان:

1. فرشید عسکری

2. کمال الدین پورحاتمی

3. باقر دشت

 

مهندسی نقشه برداری:

1. محسن محمدی مصیری

2. باقر نیک بخت

3. مهران شفیعی

 

 

معماری:

1. پروین دانایی نسب

2. مریم واثق زاده

3. راضیه مرادی حسین آباد

 

حسابداری:

1. مژگان برهمن

2. فرزانه لاهوتی

3. کبری آذر شب

 

شیمی ورودی 90 :

1. اشرف السادات فاطمی حسین آباد

2. اورانوس کریمی

3. فاطمه قادری قهفرخی

 

شیمی ورودی 91 :

1. علیرضا نظری

2. نازیلا کهواده

3. نرگس محسنی