پذیرش بدون کنکور آزمون سراسری برای بهمن ماه 99

موسسه آموزش عالی دانا یاسوج در رشته های زیر از طریق سایت سازمان سنجش اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

مقطع کاردانی ناپیوسته:

1. امور مالی و مالیاتی

2. امور بانکی

3. شیمی آزمایشگاهی

4.عمران

کارشناسی پیوسته:

1.حسابداری

2. مدیریت بازرگانی

3. مدیریت بیمه