بیست و چهارمین سالگرد رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی تسلیت و تعزیت باد