محکومیت اهانت به ساحت مقدس رسول خدا(ص)

« اهانت به ساحت مقدس رسول خدا(ص) طی چند سال گذشته و از جمله اقدام اخیر از سوی عوامل صهیونیستی تلاش موهنی است که بیش از هر کس آمریکا و رژیم صهیونیستی از آن متضرر می‌شوند؛ زیرا هر گونه اقدام در این زمینه موجب وحدت و انسجام بیش تر امت اسلام خواهد شد. دشمنان اسلام در پی خیزش امت اسلامی در این اندیشه اند که نور خدا را خاموش سازند غافل از این که نور خدا جاودانه و خاموش نشدنی است.