لیست دروس ارائه شده در ترم تابستان

زمان ثبت نام از تاریخ 5/04/1392 شروع می گردد.
زمان تشکیل کلاسها از 15/04/1392 می باشد.

مقطع کاردانی پیوسته رشته حسابداری
صنعتی (1) 3 واحد ـ مفاهیم روش آماری 3 واحد


مقطع کاردانی پیوسته رشته ساختمان
ایستایی ساختمان 2 واحد ـ فیزیک حرارت 2 واحد ـ استاتیک 2 واحد ـ مقاومت مصالح 3 واحد


مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر
برنامه سازی پیشرفته(1) 3 واحد ـ برنامه سازی پیشرفته(2) 3 واحد ـ مبانی برنامه سازی ویژوال بیسیک 3 واحد


مقطع کاردانی ناپیوسته رشته شیمی علوم آزمایشگاهی
ریاضی کاربردی 2 واحد ـ شناخت صنایع غذایی 2 واحد


مقطع کاردانی پیوسته رشته معماری
فیزیک مکانیک


دروس عمومی
ریاضی پیش ـ زبان عمومی ـ فیزیک پیش ـ زبان پیش ـ ریاضی عمومی (1) ـ ریاضی عمومی (2) 2 واحد ـ  زبان عمومی ـ زبان فارسی ـ معارف اسلامی (1) 2 واحد ـ معارف اسلامی (2) 2 واحد ـ اخلاق و تربیت اسلامی 2 واحد