رشته های کاردانی به کارشناسی موجود در مؤسسه آموزش عالی دانا

لینک مستقیم انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1392

 

لیست رشته های موجود در مؤسسه آموزش عالی دانا

 

کارشناسی ناپیوسته (آزمون کارشناسی ناپیوسته)

 1. مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
 2. مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 3. آمار
 4. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 

کاردانی ناپیوسته  (آزمون سراسری)

 1. شیمی علوم آزمایشگاهی
 2. آمار
 3. نقشه برداری
 4. کارهای عمومی ساختمان

 

کاردانی پیوسته (آزمون فنی و حرفه ای)

 1. کامپیوتر- نرم افزارکامپیوتر
 2. ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
 3. نقشه کشی معماری – معماری
 4. حسابداری بازرگانی – حسابداری