قابل توجه دانشجویان داری پرونده موارد خاص !

موارد خاص: دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

  1. دارای حداقل دو ترم مشروطی (و معدل کمتر از12  و با توجه به آیین نامه آموزشی اخراج آموزشی بوده- درخواست بازگشت به تحصیل)
  2.   اتمام سنوات تحصیلی – درخواست افزایش سنوات
  3.  قبلا از یک نیمسال مرخصی تحصیلی مجاز مطابق با آیین نامه آموزشی استفاده کرده- درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات

و سایر دانشجویان گرامی می توانند ضمن مراجعه به  لینک جهت ثبت درخواست در سامانه اقدام نمایند.

جهت پیگیری درخواست خود در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم اینجا کنید.