دسترسی رایگان به کتابخانه های الکترونیکی و مقالات علمی

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان عزیز می رساند مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، دسترسی به کتابهای الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانسها را در پایگاه اطلاعات علمی خود تا پایان خرداد 1400 رایگان کرده است.

آدرس وبگاه: https://ricest.ac.ir