تغییر امتحانات 28 و 29 خرداد

نظر به برگزاری انتخابات و اینکه بعضی از اساتید و دانشجویان جزء عوامل انتخابات هستند امتحانات 28 و 29 خرداد به روزهای 15 و 17 خرداد ماه موکول شدند بنابراین حتما نسبت به تهیه کارت ورود به جلسه اقدام فرمایید.