تعطیلات تابستانی

قابل توجه دانشجویان و ارباب رجوع های محترم

آخرین روز کاری موسسه آموزش عالی دانا یاسوج در مرداد ماه 1400 فردا چهارشنبه 13 مرداد خواهد بود، بنابراین موسسه از 14 مرداد ماه لغایت 31 مرداد ماه تعطیل خواهد بود و اولین روز کاری بعد از تعطیلات دوشنبه 1 شهریور ماه خواهد بود.