مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

  1. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت
  2. اصل و کپی کارنامه و ریز نمرات و یا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم
  3. تائیدیه تحصیلی (مراجعه به اداره پست و همراه داشتن کپی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی کد پستی مؤسسسه: 7591837641)
  4. هشت قطعه عکس 3*4
  5. پرداخت شهریه علی الحساب به شماره حساب 3000149356 نزد بانک تجارت

 از کلیه مدارک فوق 2 سری کپی به همراه داشته باشی

ضمنا در صورت درخواست وام شهریه از سوی دانشجو، پس ازمعرفی ضامن از سوی ایشان و تکمیل فرم های مربوطه امکان پیگیری برای دریافت  مبلغ 3000000 ریال وام از صندوق رفاه دانشجویی در هر ترم وجود دارد.