مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌ کاردانی به کارشناسی

3- مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنها را باتوجه‌ به‌ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ مندرج درقسمت سوم صفحه 3 دفترچه راهنمای شرکت درآزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391 (دفترچه شماره 1) مشخص‌کند. (برای‌ برادران‌) 4- حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قیدوشرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت. 5-اصل‌ مدرک‌ کاردانی‌ (فوق‌ دیپلم‌) و یا گواهی‌ مورد تأیید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و یا شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی مبنی‌ براینکه‌ برحسب‌ ضوابط دوره‌ کاردانی‌ را تا 31/6/1391 به‌پایان‌ رسانیده‌ و یا تا تاریخ 30/11/1391 به‌ پایان خواهد‌ رسانید. تبصره1- پذیرفتگان‌ هر یک‌ از کد رشته‌های‌ تحصیلی‌ نیمسال‌ اول‌ باید فارغ‌التحصیل سنوات قبل باشند و یا حداکثر تا 31/6/1391 فارغ‌التحصیل‌ شوند. تبصره2- برای‌ آن‌ دسته‌ از پذیرفته گانی‌ که‌ ارائه‌ اصل مدرک‌ کاردانی مندرج‌ دربند 5 فوق‌ امکان‌ پذیر نباشد، لازم است اصل گواهی تایید شده ‌توسط ‌دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کاردانی که در آن قید شده باشد «اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یاشورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد». درصورتی که فرد پذیرفته در تاریخ مقرر فارغ‌التحصیل نشده باشد، قبولی وی «کانلمیکن»تلقی خواهد شد. 6 – اصل‌ حکم‌ استخدام‌ مشمول‌ سازمان مدیریت وبرنامه‌ ریزی کشور و یک‌ نسخه‌ فتوکپی‌ آن‌ برای‌ کارمندان‌ رسمی‌ و یا پیمانی‌ شاغل ‌در وزارتخانه‌ها، سازمان ها و ارگانهای‌ دولتی‌ پذیرفته شده در رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ نوبت دوم (شبانه)‌ که‌ ازامتیازات مربوط ‌به‌‌ سهمیه‌‌ کارمندی ‌‌استفاده‌‌ ‌‌نموده‌اند. 7- ارائه‌ گواهی‌ پایان‌ خدمت‌ لایحه‌ طرح‌ تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ برحسب‌ مورد حداکثر تا 31/6/1391 و یا 30/11/1391 و یا گواهی‌ معافیت‌ از خدمت‌ لایحه‌ طرح‌ تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ برای‌ هر یک‌ از پذیرفتگان ‌رشته‌های‌ تحصیلی‌ نیمسال‌ اول‌ و نیمسال‌ دوم‌. بدیهی‌ است‌ این‌ دسته‌ از پذیرفتگان‌ نیازی‌ به‌ ارائه ‌مدرک‌ مندرج‌ دربند 5 فوق‌ راندارند. (مختص پذیرفتگان گروه آموزشی پزشکی) تبصره 1‌- بر اساس‌ تصمیم‌ متخذه‌ در جلسه‌ مورخ ‌20/2/1376 شورای‌ معاونین‌ وزارت‌ بهداشت، درمان ‌و آموزش‌ پزشکی‌ ازسال‌ 1377 به‌ بعد ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ کلیه‌ کاردانهای‌ گروه‌ پزشکی‌ در آزمون‌ کاردانی‌ به‌ کارشناسی‌ ناپیوسته‌ بدون‌ انجام‌ طرح‌ لایحه‌ نیروی‌ انسانی‌ بلامانع‌ می‌باشد. مشروط بر اینکه‌ مقطع ‌کارشناسی‌ رشته‌ تحصیلی‌ آنان‌ مشمول‌ قانون‌ خدمت‌ پزشکان‌ و پیرا پزشکان‌ باشد در غیراینصورت‌ ملزم‌ به ‌انجام‌ خدمات‌ قانونی‌ قبل‌ از شرکت‌ در آزمون‌ خواهند بود. تبصره2‌- فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ گروه‌ آموزشی‌ پزشکی‌ که‌ مشغول‌ انجام‌ طرح‌ لایحه‌ طرح‌ نیروی‌ انسانی‌ می‌باشند و تاریخ‌ پایان‌ طرح‌ آنها بعد از 31/6/1391 و یا 30/11/1391 می‌باشد در صورت ‌قبولی‌ در هر یک‌ از رشته‌های‌ تحصیلی‌ نیمسال‌ اول‌ و دوم‌ (پذیرش‌ برای‌ نیمسال‌ اول و پذیرش‌ برای‌ نیمسال‌ دوم ‌سال‌ تحصیلی‌ 92-1391) دوره‌ شبانه‌ و با ارائه‌ موافقتنامه‌ رسمی‌ از بالاترین‌ مقام‌ مسئول‌ محل‌ خدمت‌ مبنی ‌بر عدم‌ همزمانی‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصیل‌ با ادامه‌ خدمت‌ آنان‌، نیازی‌ به‌ ترخیص‌ از خدمت‌ طرح ‌ندارند و می‌توانند همزمان‌ با تحصیل‌ به‌ انجام‌ طرح‌ لایحه‌ نیروی‌ انسانی‌ نیز بپردازند. 8- ارائه مدرک و یا گواهی لازم مبنی بر سابقه اقامت در استان ذیربط برای پذیرفتگان رشته‌های تحصیلی دوره های نوبت دوم (شبانه) ‌که ‌از ‌امتیازات بومی ‌استفاده نموده‌اند. مهلت ثبت نام: چهارشنبه 12/7/1391 پنج شنبه 13/7/1391 تلفن تماس: ۳۳۴۴۷۸۳-۰۷۴۱ و ۰۹۱۷۳۴۲۹۱۰۸