مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی

  1. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
  2. اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
  3. اصل و کپی پایان خدمت (یا معافیت تحصیلی نظام وظیفه)
  4. اصل و کپی کارنامه و ریز نمرات و یا گواهی موقت مدرک کاردانی
  5. اصل حکم مرخصی سالانه برای کارمندان دولت (یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع)
  6. تکمیل فرم شماره 9 و تائید آن توسط دانشگاه مربوطه (دانشگاه مقطع کاردانی)
  7. شش قطعه عکس 3*4

 از کلیه مدارک فوق 2 سری کپی به همراه داشته باشید

ضمنا در صورت درخواست وام شهریه از سوی دانشجو، پس ازمعرفی ضامن از سوی ایشان و تکمیل فرم های مربوطه امکان پیگیری برای دریافت  مبلغ 3000000 ریال وام از صندوق رفاه دانشجویی در هر ترم وجود دارد.

فرم شماره 9