مدارک ثبت نام کاردانی های فنی و حرفه ای

  1. اصل دیپلم یا اصل گواهی موقت  فنی و حرفه ای یا کاردانش متناسب با رشته قبولی
  2. گواهی گذراندن کار آموزی و کارورزی
  3. مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آقایان را مشخص میکند با توجه به بند 3-2 مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنمای آزمون کاردانی
  4. اصل شناسنامه و کارت ملی
  5. عکس 3*4 هشت قطعه
  6. تاییدیه تحصیلی با مراجعه به اداره پست شهرستان محل سکونت (کد پستی دانشگاه 7591837641  یاسوج میدان انقلاب (عدل) – بلوار انقلاب – خیابان امامت 6)
  7. شهریه ثابت رشته های موجود در مؤسسه
  8. رشته های فنی و مهندسی  2.036.500 ریال، رشته های علوم پایه 1.600.000 ریال  و علوم انسانی 1.527.500 ریال

ضمنا در صورت درخواست وام شهریه از سوی دانشجو، پس ازمعرفی ضامن از سوی ایشان و تکمیل فرم های مربوطه امکان پیگیری برای دریافت  مبلغ 3000000 ریال وام از صندوق رفاه دانشجویی در هر ترم وجود دارد.

زمان ثبت نام از روز یکشنبه 07/07/92 لغایت چهارشنبه 10/07/92 می باشد