16 آذر ماه روز دانشجو گرامی باد

 16 آذر نماد عدالت‌خواهی و آزاداندیشی جامعه دانشگاهی در مبارزه با استکبار و استعمار جهانی و تبلور باورها و ارزش‌های اسلامی دانشجویانی است که عزت نفس و آزادگی را به نسل‌های بعد از خود آموختند.